Projectes amb finançament europeu

La participació en projectes permet:

  • Accedir a finançament per a iniciatives que no tenen cabuda en el pressupost municipal.
  • Donar a conèixer el territori.
  • Promoure el desenvolupament econòmic i social.
  • Interactuar amb d’altres municipis.