Projectes nacionals

FEDER VINSEUM (2a fase)^

Nom Programa:
FEDER Eix 4 i 6

Durada:
2018-2020

Objectiu:

El projecte VINSEUM: Centre Nacional de la Cultura del Vi. Fase 2 preveu crear les condicions adequades per tal que el Museu esdevingui centre nacional de referència del vi a Catalunya, mitjançant una remodelació i ampliació del museu vilafranquí amb l'objectiu de promoure turísticament el patrimoni vitivinícola de Catalunya.

Finançament:
Pressupost total: 3.850.000 € (IVA exclòs)

Subvenció: 1.925.000 €

Vinyes X Calor^

Nom Programa: 
Life+

Partners:
Nou Verd, COVIDES i INNOVI.

Coordinador:
Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Durada:
De juny del 2014 a novembre de 2016.  Pròrroga: maig 2017

Objectiu:
Promoure l’aprofitament de la biomassa sobrant provinent de la poda de les vinyes per generar bioenergia de manera descentralitzada i propera, reduint les emissions de CO2, abaratint la factura i generant llocs de treball.

Resultats:
Posada en marxa del Districte de Calor de la Girada.
Demostrada la viabilitat del Cercle de la Vinya. 
Informe final Layman's Report.

Finançament: 
Pressupost total: 1.301.734,21 €
Subvenció: 475.909,41 €

Igualem^

Nom Programa:
EQUAL

Partners:
Eix Diagonal (Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú).

Durada:
2005-2007 

Objectiu:
Omplir els buits en les polítiques pel que fa a la igualtat d’oportunitats dona-home al mercat de treball i la participació dels diferents  agents socials i econòmics dels municipis de l’Eix Diagonal. Aquest fet s’aconsegueix a través de la formació i la inserció de dones en oficis tradicionalment masculinitzats i amb accions de sensibilització i assessorament a les empreses sobre la importància de la igualtat entre homes i dones.

Resultat: 
Cursos de formació per a dones en activitats tradicionalment masculines.

Finançament:
Pressupost: 1.900.700 €

Elionor^

Nom Programa:
EQUAL

Partners:
13 socis, 5 pactes territorials entre ells.

Coordinador:
Diputació de Barcelona

Durada:
2002 - 2004

Objectiu:
Prendre mesures efectives per la inserció sociolaboral del col·lectius inactius.

Resultat:
Edició de materials d'orientació socioprofessional.

Finançament:
Pressupost total: 3.282.175 €

Tempora ^

Nom Programa:
EQUAL

Partners:
14 socis. Ajuntament de Barcelona i TMB entre ells.

Coordinador:
UGT - CATALUNYA

Durada:
2002 - 2004

Objectiu:
Generar i implantar nous serveis d’atenció a les persones dependents per conciliar vida familiar i laboral.

Resultat:
Eines de suport a la contractació de persones cuidadores.

Pressupost total:
1.330.000 € 

Yacimientos del vino^

Nom Programa:
Fons Social Europeu – Iniciativa Comunitària EQUAL

Partners:
14 A.D territorials espanyoles

Coordinador:
ACEVIN

Durada:
2002 - 2004

Objectiu:
Millorar l'oferta enoturística de les Ciutats del Vi mitjançant la creació d’ocupació a escala local.

Resultat:
Professionalització de l'oferta enoturística.

Finançament:
Pressupost total: 2.364.223,44 €
Aportació Ajuntament: 46.731,33 €

Emergim^

Nom Programa: 
EQUAL

Partners:
4 Municipis Eix Diagonal, Delegació Alt - Penedès, Anoia – Garraf CCOO/UGT., Fundació UOC/ACEE, Assoc. Treb. Familiars de Catalunya, Assoc. Cuidadors.

Coordinador:
Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Durada:
2002 - 2004

Objectiu:
Millorar i equiparar les condicions laborals de les dones que treballen a les llars.

Resultat:
Sensibilització de la necessitat de professionalització i regularització de les dones dedicades a la neteja de la llar.

Finançament:
Pressupost total: 1.350.475,98 €
Aportació Ajuntament: 586.547,68 €

Parc Agroalimentari Àgora^

Nom Programa:
FEDER 

Objectiu: 
Potenciar el sector agroalimentari, especialment el relacionat amb el vi com a imatge del  territori penedesenc.
El Parc Agroalimentari Àgora posa de relleu les polítiques d’ocupació i econòmiques promogudes per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Gràcies a aquest projecte, Vilafranca del Penedès va donar el primer pas per reforçar el seu posicionament com a referent de la viticultura catalana, per posar en valor l’economia i la cultura vitivinícoles i la seva vinculació amb l’activitat que es desenvolupa al territori, treballant conjuntament amb els agents privats del territori.