Relacions bilaterals

La cooperació bilateral entre territoris és una porta oberta per a:

  • Promoure l’intercanvi d’experiències entre administracions i col·lectius.
  • Desenvolupar iniciatives i/o projectes d’interès comú.
  • Donar suport i potenciar les inquietuds d’entitats locals per a organitzar i/o participar en intercanvis amb d’altres entitats d’arreu.